• DYŻUR WAKACYJNY - WAKACJE LETNIE 2019

  DYŻUR WAKACYJNY:

   

  Dyrektor Przedszkola Publicznego

  "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie

  informuje, iż zgodnie z zarządzeniem

  Wójta Gminy Godów nr 0050.15.2019

  dyżur wakacyjny pełnią następujące placówki:

   

  LIPIEC - Przedszkole Publiczne

  im. Kubusia Puchatka w Gołkowicach

   

  SIERPIEŃ - Przedszkole Publiczne

  "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie

   

  zarzadzenie_-_dyzur_wakacyjny_(1).pdf

 • STANY CHOROBOWE

  STANY CHOROBOWE

  DRODZY RODZICE !!!

   

  Z uwagi na okres sprzyjający infekcjom i przeziębieniom kolejny raz prosimy

  rodziców i opiekunów o przestrzeganie zasady nie przyprowadzania

  do przedszkola dzieci chorych.

  Obecność dzieci chorych w przedszkolu stanowi ryzyko przenoszenia się

  infekcji na pozostałe przedszkolaki oraz personel przedszkola !

  Zgodnie ze  Statutem Przedszkola do przedszkola nie można przyprowadzać chorych dzieci

  (przeziębienie, gorączka, katar,kaszel, grypa, „jelitówka”, wysypka, itp.) .

  Obowiązkiem rodzica jest zapewnienie choremu dziecku leczenia i opieki w domu!

  Jednocześnie przypominamy o odpowiednim ubieraniu dzieci na tzw. „cebulkę”,

  co umożliwia dostosowanie ubioru do panującej temperatury.

  Prosimy o zrozumienie problemu, zwłaszcza,że prośba uwarunkowana

  jest troskąo bezpieczeństwo i zdrowie Waszych dzieci.

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - INFORMACJE

  Administratorem Danych Osobowych (Administratorem)

  jest Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie, ul. Przedszkolna 26,

  44-348 Skrzyszów, tel. 32 472 60 61,

  e-mail: ppskrzyszow@wp.pl

  w imieniu, którego zarządzającym jest Dyrektor.

   

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

  1. w celu rekrutacji do oddziału przedszkolnego, kształcenia uczniów przedszkola;

  2. wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170);

  3. gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;

  4. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

   

   

 • RADA RODZICÓW

  NUMER KONTA RADY RODZICÓW

  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

  "BAJKOWE WZGÓRZE" W SKRZYSZOWIE.

   

   

  87 8470 0001 2005 0050 6977 0002

  Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

   

   

  Rada Rodziców PP "Bajkowe Wzgórze"

   

 • UBEZPIECZENIE NNW PRZEDSZKOLE

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia NNW. 

   

  Nasze Ubezpieczenie:

  - wariant zobaczyć można tutaj - kliknij w link -:nnw-przedszkolne-wariant2(1).pdf

  - Nr polisy : 92105577

  - link do zgłoszenia szkody

  https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

  link do Ogólnych Warunków:

  https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

  Link do Tabeli Uszczerbków:

  https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

   

  Kontakt do opiekuna:

  Mariusz Bolik

  tel. 668840932

  mbolik@bezpieczny.pl

 • W NASZYM PRZEDSZKOLU CZYTAMY... MISIOM

  W NASZYM PRZEDSZKOLU CZYTAMY... MISIOM

   

  OGÓLNOPOLSKI PROJEKT "MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolski projekcie pt. "Mały miś w świecie wielkiej literatury". Celem projektu, którego autorem jest pani Aneta Konefał, jest rozwijanie czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. Projekt swoim patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka - pan Marek Michalak, burmistrz Kolbuszowej - pan Jan Zuba, ks. dr hab. Jan Niewęgłowski - dziekan Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz pani Dorota Dziamska - pedagog i autor systemu Edukacja Przez Ruch. Przez kolejne tygodnie nasze przedszkole odwiedzać będą misie z innych placówek. Razem z nimi będziemy czytać bajki, potem się pobawimy, uzupełnimy ich dzienniczki podróży i wyślemy w dalszą drogę! Nasz miś - Bajkuś, już "pojechał" podróżować po Polsce. Odwiedzi: Wieluń, Wolę Mysłowską, Zabrze, Zabierzów, Koluszki, Elbląg, Piłę, Przywory oraz Raniżów, a potem wróci do nas. Już nie możemy się doczekać!  

  W NASZYM PRZEDSZKOLU CZYTAMY... MISIOM - Obrazek 1

  Dodatkowo, każda grupa wybrała i nazwała swojego misia, który będzie podróżował po domach naszych przedszkolaków! Dzieci wraz z rodzicami zaopiekują się nimi i przeczytają bajkę. Potem wszyscy razem w grupach zobaczymy ich dzienniczki podróży i dowiemy się, jakich bajek słuchały misie odwiedzając domy przedszkolaków!

 • DYŻUR NAUCZYCIELI

  DYŻUR NAUCZYCIELI

  DYŻUR

  NAUCZYCIELI :-)

   

  NAUCZYCIELE PEŁNIĄ DYŻUR

  W OSTATNI ROBOCZY DZIEŃ KAŻDEGO MIESIĄCA

  WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

   

  1. KRASNOLUDKI P.KAROLINA KRAKOWCZYK OD 15.00-15.30

   

  2. BIEDRONECZKI P.KLAUDIA MAKSIK OD 15.00-15.30

   

  3. SMERFY P.JUTYNA ROBENEK OD 15.00-15.30

   

  4. KOTKI P.KATARZYNA ŻYMEŁKA

  LUB P.MONIKA GRZONKA OD 16.00-16.30

   

  5. GUMISIE P.JOANNA WACŁAWIEC OD 15.00-15.30

   

  6. ŻABKI P.KAMILA SITEK OD 15.00-15.30

   

   

  ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW PO WCZEŚNIEJSZEJ INFORMACJI !

   

   

   

   

 • PLANOWANA REFORMA EDUKACJI - INFORMACJE !

  W związku z planowaną reformą

  struktury szkolnictwa  zamieszczamy 

  linki do reformy oraz broszury

  z najistotniejszymi pytaniami

  i odpowiedziami dotyczącymi planowanych zmian:

   

  http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=1014&news=7073

   

  http://reformaedukacji.men.gov.pl/

   

   

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Publiczne "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie
  ul. Przedszkolna 26
  44-348 Skrzyszów
 • 032 47 26 061

Galeria zdjęć