• „Ucz się dziecko, co to flaga...
  Co to godło i Ojczyzna...
  I bądź dumny żeś Polakiem
  - zawsze się do Polski przyznaj!”

   - Obrazek 1

  W dniu 30 października 2018r. odbył się

  w naszym przedszkolu konkurs

  pt. "Kto ty jesteś? Polak mały!"

  - celem konkursu było:

  • upowszechnienie wśród najmłodszych piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej i kultury żywego słowa

  • wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych

  • popularyzowanie i pogłębianie wśród najmłodszych znajomości polskiej poezji patriotycznej

  • rozwijanie wrażliwości artystycznych,

  • zachęcanie do występów na scenie

  • rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania sztuką recytacji

  • wzmacnianie więzi rodzinnych podczas wspólnej nauki

  • integracja dzieci

   

  Dzieci jak zawsze były świetnie przygotowane przez rodziców.

  Występy były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3/4 -latki i 5/6 -latki.

  Komisja pod szczególną uwagę brała :

  • dobór repertuaru

  • zgodność z tematem

  • kulturę słowa

  •  dykcję, emisję głosu, tempo, modulację, intonację

  • interpretację utworu

  • ogólny wyraz artystyczny

   

  Wyniki konkursu:

  W kategorii 3/4 - latków :

  I miejsce Zuzanna Adamczyk - Grupa Krasnoludki

  II miejsce Marta Kubiniok - Grupa Biedroneczki

  III miejsce Hanna Juraszek - Grupa Smerfy

   

  W kategorii 5/6 - latki:

  I miejsce Jakub Kiełbasa - Grupa Gumisie

                  Mateusz Żymełka - Grupa Gumisie

  II miejsce Hanna Oślizło - Grupa Gumisie

  III miejsce Hanna Toman - Grupa Kotki

                      Łukasz Szczurek - Grupa Kotki

   

  W konkursie wzięło udział 13 dzieci z naszego przedszkola. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom, książkę i coś słodkiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za przygotowanie dzieci.

   

  Opiekunowie konkursu:

  mgr Karolina Krakowczyk

  mgr Klaudia Maksik

  mgr Justyna Robenek

   - Obrazek 2

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - INFORMACJE

  Administratorem Danych Osobowych (Administratorem)

  jest Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie, ul. Przedszkolna 26,

  44-348 Skrzyszów, tel. 32 472 60 61,

  e-mail: ppskrzyszow@wp.pl

  w imieniu, którego zarządzającym jest Dyrektor.

   

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

  1. w celu rekrutacji do oddziału przedszkolnego, kształcenia uczniów przedszkola;

  2. wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170);

  3. gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;

  4. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

   

   

 • KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

   

  „WE LOVE ENGLISH”

  KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - Obrazek 1

   KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - Obrazek 2

   

  4 kwietnia 2018r. w Naszym Przedszkolu odbył się konkurs wewnątrzprzedszkolny "We love English". Opiekunami konkursu były p. Anna Brodowska i p. Klaudia Maksik. Celem konkursu było propagowanie nauki języków obcych wśród dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W konkursie wzięło udział 13 dzieci. Zaprezentowały one piosenki, wiersze i rymowanki w języku angielskim. Konkurs został rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych : 3 i 4 latki oraz 5 i 6 latki.

  W kategorii 3/4 latków:

  I miejsce : Lilianna Grzonka - Grupa Krasnoludki

  II miejsce: Łukasz Szczurek - Grupa Biedroneczki

  III miejsce : Zuzanna Adamczyk - Grupa Krasnoludki

   

  W kategorii 5/6 latków:

  I miejsce: Amelia Smyla - Grupa Gumisie

  II miejsce: Igor Szczurek - Grupa Gumisie

  III miejsce: Mateusz Żymełka - Grupa Smerfy

   

  Wyróżnienia otrzymali: Hanna Toman - Grupa Krasnoludki

                           Jacek Stabla - Grupa Smerfy 

   

  Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, książki i słodkie upominki. Uczestnikom i laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce języków obcych. 

   

  Gratulacje !

   

 • RADA RODZICÓW

  NUMER KONTA RADY RODZICÓW

  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

  "BAJKOWE WZGÓRZE" W SKRZYSZOWIE.

   

   

  87 8470 0001 2005 0050 6977 0002

  Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

   

   

  Rada Rodziców PP "Bajkowe Wzgórze"

   

 • UBEZPIECZENIE NNW PRZEDSZKOLE

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia NNW. 

   

  Nasze Ubezpieczenie:

  - wariant zobaczyć można tutaj - kliknij w link -:nnw-przedszkolne-wariant2(1).pdf

  - Nr polisy : 92105577

  - link do zgłoszenia szkody

  https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

  link do Ogólnych Warunków:

  https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

  Link do Tabeli Uszczerbków:

  https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

   

  Kontakt do opiekuna:

  Mariusz Bolik

  tel. 668840932

  mbolik@bezpieczny.pl

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA

  OFERT CENOWYCH NA :

  Wykonanie prac remontowych

  w Przedszkolu Publicznym "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie

   

  ZAŁĄCZNIKI : (do pobrania)

  załącznik - oferta - OGLOSZENIE.odt

  załącznik - oferta cenowa - Zal._nr_1-Oferta_cenowa.odt

  załącznik - umowa wzór  - ZAl._nr_2_-_Umowa_wzor.odt

  załącznik - doświadczenie wykonawcy -  Zal._nr_3-_Doswiadczenie_wykonawcy.odt

  załącznik - przedmiar robót Zal._nr_4_Przedmiar_robot_(1).pdf

 • W NASZYM PRZEDSZKOLU CZYTAMY... MISIOM

  W NASZYM PRZEDSZKOLU CZYTAMY... MISIOM

   

  OGÓLNOPOLSKI PROJEKT "MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolski projekcie pt. "Mały miś w świecie wielkiej literatury". Celem projektu, którego autorem jest pani Aneta Konefał, jest rozwijanie czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. Projekt swoim patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka - pan Marek Michalak, burmistrz Kolbuszowej - pan Jan Zuba, ks. dr hab. Jan Niewęgłowski - dziekan Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz pani Dorota Dziamska - pedagog i autor systemu Edukacja Przez Ruch. Przez kolejne tygodnie nasze przedszkole odwiedzać będą misie z innych placówek. Razem z nimi będziemy czytać bajki, potem się pobawimy, uzupełnimy ich dzienniczki podróży i wyślemy w dalszą drogę! Nasz miś - Bajkuś, już "pojechał" podróżować po Polsce. Odwiedzi: Wieluń, Wolę Mysłowską, Zabrze, Zabierzów, Koluszki, Elbląg, Piłę, Przywory oraz Raniżów, a potem wróci do nas. Już nie możemy się doczekać!  

  W NASZYM PRZEDSZKOLU CZYTAMY... MISIOM - Obrazek 1

  Dodatkowo, każda grupa wybrała i nazwała swojego misia, który będzie podróżował po domach naszych przedszkolaków! Dzieci wraz z rodzicami zaopiekują się nimi i przeczytają bajkę. Potem wszyscy razem w grupach zobaczymy ich dzienniczki podróży i dowiemy się, jakich bajek słuchały misie odwiedzając domy przedszkolaków!

 • DYŻUR NAUCZYCIELI

  DYŻUR NAUCZYCIELI

  DYŻUR

  NAUCZYCIELI :-)

   

  NAUCZYCIELE PEŁNIĄ DYŻUR

  W OSTATNI ROBOCZY DZIEŃ KAŻDEGO MIESIĄCA

  WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

   

  1. KRASNOLUDKI P.KAROLINA KRAKOWCZYK OD 15.00-15.30

   

  2. BIEDRONECZKI P.MAGDALENA KIEŁBASA OD 15.00-15.30

   

  3. SMERFY P.ANNA BRODOWSKA OD 15.00-15.30

   

  4. KOTKI P.KATARZYNA ŻYMEŁKA

  LUB P.MONIKA GRZONKA OD 16.00-16.30

   

  5. GUMISIE P.JOANNA WACŁAWIEC OD 15.00-15.30

   

  6. ŻABKI P.KAMILA SITEK OD 15.00-15.30

   

   

  ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW !

   

   

   

   

 • PLANOWANA REFORMA EDUKACJI - INFORMACJE !

  W związku z planowaną reformą

  struktury szkolnictwa  zamieszczamy 

  linki do reformy oraz broszury

  z najistotniejszymi pytaniami

  i odpowiedziami dotyczącymi planowanych zmian:

   

  http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=1014&news=7073

   

  http://reformaedukacji.men.gov.pl/

   

   

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Publiczne "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie
  ul. Przedszkolna 26
  44-348 Skrzyszów
 • 032 47 26 061

Galeria zdjęć