GRUPA BIEDRONECZKI

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

W GRUPIE „BIEDRONECZKI”

 DZIECI 3/4-LETNIE

nauczyciel prowadzący: mgr KLAUDIA MAKSIK

20.05.2019 – 24.05.2019

BLOK TEMATYCZNY:  NA ŁĄCE

 

 

poniedziałek: „ Kto mieszka na łące”

wtorek: Ślimak

środa: Zabawna pszczółka

czwartek: Biedroneczki są w kropeczki

piątek: „Pamięć dobrą mamy, o Mamusiach pamiętamy”

 

 

 

Cele ogólne:

 

Kształtowanie umiejętności społecznych; doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych; przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola, a także podczas spacerów; budzenie zainteresowania bogactwem i pięknem wiosennej przyrody; poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku; zwrócenie uwagi na pożyteczność owadów (pszczół, mrówek) dla przyrody i ludzi; przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci; budzenie szacunku do świata przyrody, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców; kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach w poznanym zakresie; wyzwalanie ekspresji  i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci; stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy; rozwijanie wrażliwości słuchowej, rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej; rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe; rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Publiczne "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie
    ul. Przedszkolna 26
    44-348 Skrzyszów
  • 032 47 26 061

Galeria zdjęć