GRUPA KOTKI

TEMATYKA TYGODNIA

 

                                           PLAN PRACY WYCHOWAWCZO –DYDAKTYCZNEJ

 

                                       DLA DZIECI  5  LETNICH

 

                                 GRUPA KOTKI

 

                                              

 

                             Nauczyciel prowadzący – mgr Katarzyna Żymełka,

                                                                  mgr Monika Grzonka

 

06.05.2019 - 10.05.2019

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania zwierzęta wiejskie

 

 

"Z wizytą w gospodarstwie wiejskim"

 

 

 

Cele ogólne
 

Obszar fizyczny

• rozwijanie ekspresji artystycznej w czasie zabaw naśladowczych, dramowych i muzycznych

• stosowanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pisania

Obszar społeczny

• wdrażanie do respektowania przyjętych norm i zasad postępowania, w tym do przestrzegania zasad bezpieczeństwa np. podczas pobytu na wsi

• wdrażanie do uważnego słuchania poleceń i opowieści

• kształtowanie postaw rozumienia konieczności szanowania działalności innych oraz wytworów ich pracy

Obszar emocjonalny

• uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody

• uwrażliwianie na emocje i potrzeby innych osób, zachęcanie do wyrażania swoich potrzeb i uczuć w kulturalny sposób

Obszar poznawczy

• doskonalenie umiejętności obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie latem

• doskonalenie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (wyrażenia i zwroty związane z wyjazdem na wieś)

• określanie kierunków w praktyce, stosowanie pojęć: „w prawą stronę”, „w lewą stronę”, „w przód”, „w tył”, „w bok”, „za”, „przed”, „między”

• przeliczanie w zakresie 10 (i większym)

• klasyfikowanie, segregowanie, wskazywanie różnic i podobieństw

• rozwijanie umiejętności określania relacji czasowych między wydarzeniami

• wdrażanie do czytania – czytanie sylab, krótkich wyrazów i prostych zdań obrazkowo-wyrazowych

• doskonalenie umiejętności układania sylab i wyrazów z liter, wyrazów z sylab, krótkich prostych zdań z wyrazów

• ćwiczenia w kreśleniu znaków literopodobnych i liter po śladach z zachowaniem kierunku i płynności pisania

 

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „Gimnastyka z wiejskiej zagrody”

 

Zabawy ruchowe

• „Wyścigi traktorów” – zabawa z elementami rywalizacji

• „Wiejskie obowiązki” – zabawa naśladowcza

• „Pies pasterski” – zabawa bieżna

• „Zawody w skakaniu” – zabawa skoczna

• „Do zagrody” – zabawa rzutna

• „Szarżująca krowa” – zabawa bieżna

• „Buda dla Burka” – zabawa orientacyjno-porządkowa


 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Publiczne "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie
    ul. Przedszkolna 26
    44-348 Skrzyszów
  • 032 47 26 061

Galeria zdjęć