GRUPA KOTKI

TEMATYKA TYGODNIA

 

                                           PLAN PRACY WYCHOWAWCZO –DYDAKTYCZNEJ

 

                                       DLA DZIECI  5  LETNICH

 

                                 GRUPA KOTKI

 

                                              

 

                             Nauczyciel prowadzący – mgr Katarzyna Żymełka,

                                                                  mgr Monika Grzonka

 

17.06.2019 - 21.06.2019

 

 

 

 

"NADCHODZI LATO"

 

 

 

Cele ogólne
 

Obszar fizyczny

• doskonalenie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe, zajęcia rekreacyjne, piesze wycieczki krajoznawcze

• utrwalenie zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczek

• doskonalenie umiejętności określania relacji przestrzennych w przestrzeni i na kartce

Obszar społeczny

• kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach

• kształtowanie postaw rozumienia konieczności szanowania działalności innych, wytworów ich pracy

• wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom, podziału ról i przydzielenia określonych czynności do wykonywania

• wdrażanie do uważnego słuchania

Obszar emocjonalny

• uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody

• uwrażliwienie na piękno ziemi ojczystej

Obszar poznawczy

• określanie charakterystycznych dla lata zmian w przyrodzie i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków

• określanie kierunków w praktyce, stosowanie pojęć: „w prawą stronę”, „w lewą stronę”

• budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka

• wdrażanie do układania i rozwiązywania różnego rodzaju zagadek, rebusów i szarad o tematyce przyrodniczej

• rozwijanie wyobraźni i poczucia humoru

• wdrażanie do uważnego słuchania czytanych przez nauczyciela tekstów

• wdrażanie do samodzielnego czytania liter, sylab i krótkich wyrazów

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

• przeliczanie w zakresie 10 (lub większym)

• klasyfikowanie, segregowanie i porządkowanie elementów

• wskazywanie różnic i podobieństw

• rozwijanie umiejętności malowania, kolorowania i posługiwania się nożyczkami

 

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „Gimnastyka podróżnika”

 

Zabawy ruchowe

• „Z miasta do miasta” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Balony” – zabawa z elementem rywalizacji

• „Samoloty i balony” – zabawa bieżna

• „Z plecakiem czy walizką” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Bilet na podróż w nieznane” – zabawa ruchowa przy muzyce

• „Rzucaj przyjacielu, ale nie do celu” – zabawa rzutna

• „Co pływa?” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Ćwiczenia gimnastyczne

• Zestaw LIII

• Zestaw LXX

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Publiczne "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie
    ul. Przedszkolna 26
    44-348 Skrzyszów
  • 032 47 26 061

Galeria zdjęć