GRUPA KOTKI

TEMATYKA TYGODNIA

 

                                           PLAN PRACY WYCHOWAWCZO –DYDAKTYCZNEJ

 

                                       DLA DZIECI  5  LETNICH

 

                                 GRUPA KOTKI

 

                                              

 

                             Nauczyciel prowadzący – mgr Katarzyna Żymełka,

                                                                  mgr Monika Grzonka

 

18.03.2019 - 22.03.2019

 

 

Podobny obraz

 

"WITAJ, WIOSNO!"

 

 

 

Cele ogólne
 

Obszar fizyczny

• rozwijanie motoryki małej i dużej

• aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach koordynujących ruchy całego ciała – ćwiczenia rytmiczne

• wdrażanie do sprawnego posługiwania się ołówkiem, kredką, mazakiem oraz nożyczkami

Obszar emocjonalny

• wdrażanie do rozwijania samodyscypliny (działanie zgodnie z zasadami i ustalonym rytmem np. dnia)

• samodzielne inicjowanie aktywności (poczucie inicjatywy i motywacji wewnętrznej)

• kształtowanie umiejętności empatycznego zachowywania się

• dostrzeganie piękna przyrody w swojej okolicy

• nazywanie swoich emocji w kontakcie ze zwierzęciem, np. radość, zaskoczenie, strach

Obszar społeczny

• dzielenie się z innymi dziećmi swoimi wrażeniami

• wypowiadanie się na temat swoich przemyśleń, wynikających z poznawania życia zwierząt i roślin

Obszar poznawczy

• podtrzymywanie zainteresowania literami i czytaniem

• kształtowanie umiejętności wnioskowania matematycznego i twórczego myślenia przy prostych zadaniach matematycznych

• zakładanie zielnika, uczestniczenie w prostych eksperymentach przyrodniczych

• określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie oraz najbliższym otoczeniu

• nazywanie niektórych gatunków kwiatów i owoców na podstawie zdjęć oraz wyglądu, wskazywanie podobieństw i różnic

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

 

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „Wiosenna gimnastyka”

 

Zabawy ruchowe

• „Wiosenny czarodziej” – zabawa naśladowcza

• „Plaster miodu” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Do gniazd” – zabawa ćwicząca refleks

• „Wiosna” – zabawa ruchowa przy muzyce

• „Slalom między kwiatami” – zabawa bieżna z elementem współzawodnictwa

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Publiczne "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie
    ul. Przedszkolna 26
    44-348 Skrzyszów
  • 032 47 26 061

Galeria zdjęć