GRUPA GUMISIE

Tematyka tygodnia

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ DLA

DZIECI 6-LETNICH

Grupa Gumisie, wych. mgr Joanna Wacławiec 

   

Blok tematyczny: Zawody naszych rodziców

04.03 –08.03.2019

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych

• doskonalenie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w terenie

• utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na liniach

składających się na pisanie liter

Obszar emocjonalny

• wdrażanie do umiejętności odczytywania i interpretowania treści wyrażanych w sposób niewerbalny

• budowanie szacunku do szanowania emocji własnych i innych osób

Obszar społeczny

• kształcenie zdolności dostrzegania wartości pracy i dążenia do celu oraz konieczności bycia wytrwałym

• rozwijanie świadomości wartości relacji z innymi ludźmi

• rozwijanie umiejętności oceny swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

• wdrażanie do umiejętności zorganizowania sobie czasu przeznaczonego na swobodną zabawę zgodnie z zainteresowaniami

• zapoznanie z rolami społecznymi osób różnych zawodów

• wdrażanie do umiejętności organizowania zabaw z podziałem na role

Obszar poznawczy

• wdrażanie do aktywnego poszukiwania odpowiedzi na pytania, wykazywania się ciekawością i aktywnością poznawczą

• kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wybranego przez siebie zawodu

• doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w dogodnym dla siebie zakresie, w sytuacji użytkowej

• doskonalenie umiejętności rozpoznawania modeli monet i banknotów oraz posługiwania się nimi w praktyce

• rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie zagadek słownych

• rozwijanie zainteresowania czytaniem

• zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „p”

• wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznaną literą

• rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter

• rozwijanie umiejętności czytania globalnego – nazwy zawodów

 

     

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Publiczne "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie
    ul. Przedszkolna 26
    44-348 Skrzyszów
  • 032 47 26 061

Galeria zdjęć