GRUPA ŻABKI

TEMATYKA TYGODNIA

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ DLA DZIECI 6-LETNICH

 

Nauczyciel prowadzący - mgr Kamila Sitek

 

Temat kompleksowy: "Przed pierwszym dzwonkiem."

 

10 - 14 VI 2019

 

 

 

 

Cele ogólne:

 • Przygotowanie dzieci do pełnienia roli ucznia.
 • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec szkoły i nauki szkolnej.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat i uważnego słuchania wypowiedzi innych.
 • Porównywanie liczebności zbiorów.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznych.
 • Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Publiczne "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie
  ul. Przedszkolna 26
  44-348 Skrzyszów
 • 032 47 26 061

Galeria zdjęć