PROJEKT UNIJNY "PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE"

"PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE"

                  

PROJEKT UNIJNY "PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE"

 

Oddział "Biedroneczki" został uruchomiony w trakcie realizacji projektu "Przyjazne Przedszkole " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".

 

Do oddziału "Biedroneczki" uczęszczają dzieci w wieku 3-4 lat.

 

Wychowawcą oddziału jest:  Magdalena Kiełbasa, pomocą jest mgr Agnieszka Mojżysz .

 

Godziny funkcjonowania oddziału w ramach projektu tj.: 8:00 - 15:00.

 

Kontakt e-mail z koordynatorem projektu:

kamil_gasior85@wp.pl

 

W ramach projektu oddziału przedszkolny został wyposażony w meble oraz zabawki. Doposażona została również kuchnia.

Całkowita wartość projektu to: 182 029,00 zł

Poziom dofinansowanie: 85 %

Projekt realizowany w okresie: 1 sierpnia 2013 r - 31 lipca 2014 .

Pośrednio udział w projekcie będą mieli również rodzice dzieci w postaci zajęć z psychologiem, podczas których rodzice dowiedzą się jak przygotować swoje pociechy do dalszej edukacji w szkole.

 

W ramach realizacji projektu powstały następujące stanowiska pracy w przedszkolu:

  1. Nauczyciel,

  2. Pomoc nauczyciela,

  3. Sprzątaczka,

  4. Pomoc kuchenna.

Dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzone są prowadzone zajęcia z logo rytmiki.

Zajęcia z logo rytmiki o odbywają się w poniedziałki oraz środy.

Głównym celem projektu jest :

Zwiększenie liczby dzieci z terenu gminy korzystających z edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego (25 w tym 9K i 16M) dla dzieci w wieku 3-4 w okresie od 1 sierpnia 2013 do 31 lipca 2014 roku.

 

Pośrednimi celami projektu są:

1. zwiększenie dostępności usług wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat,

2. zwiększenie standardów usług edukacyjnych poprzez podniesie funkcjonalności bazy edukacyjnej,

3. wzrost umiejętności społecznych dzieci,

4. wzrost świadomości upowszechniania edukacji przedszkolnej,

5. wzrost umiejętności poprawnej wymowy i koordynacji ruchowej,

6. wzrost świadomości upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

DO WGLĄDU :

 

REGULAMIN DZIECI  -  Regulamin_dzieci_oddziaL___.doc

 

REGULAMIN RODZICE - Regulamin_rodzice.doc

 

REGULAMIN LOGORYTMIKA - Regulamin_logorytmika.doc

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Publiczne "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie
    ul. Przedszkolna 26
    44-348 Skrzyszów
  • 032 47 26 061

Galeria zdjęć