O przedszkolu

Kilka słów o Nas

GDZIE JESTEŚMY ? – CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

 

 

 

Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie zlokalizowane jest na terenie Gminy Godów

/powiat wodzisławski, województwo śląskie/.

Mieści się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku, który do użytku najmłodszych

oddany został we wrześniu 1998 roku.

Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Godów, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny

-Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Rybniku.

Organami przedszkola są: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.

 

 

„ NAJPIĘKNIEJSZE W OKOLICY,

W NIM ATRAKCJI, ŻE NIE ZLICZYSZ.

DOBRZE SIĘ TU CZUJĄ DZIECI –

- CZAS IM SZYBKO Z NAMI LECI.

GDY SIĘ DZIECKO W DOMU NUDZI,

NIECH SIĘ RODZIC JUŻ NIE TRUDZI:

WSZYSTKICH DO NAS ZAPRASZAMY –

U NAS BĘDZIE JAK U MAMY !

 

PIĘKNE PRZEDSZKOLE, PIĘKNA OKOLICA,

PRZYJAZNE DLA DZIECKA, A TAKŻE RODZICA

 

 

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

Czas pracy dostosowany został do potrzeb środowiska lokalnego i jest w pełni akceptowany przez Rodziców, a w szczególności tych, którzy pracują zawodowo.

Od 1 września 2008 roku uruchomiony został IV oddział dla dzieci 3 letnich a od 1 września 2012 roku uruchomiony został V oddział dla dzieci 5 letnich.

We wrześniu 2013 roku otwarty został kolejny oddział  VI z projektu Unijnego "Przyjazne Przedszkole".

W pracy wychowawczo-dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, a tworzone sytuacje edukacyjne mają dodatni wpływ na potrzeby i zachowania dzieci, co pozwala wyzwolić ich potencjał twórczy i otwartość na innego człowieka.

 

Jesteśmy Przedszkolem, które swoją działalność organizuje tak,

aby sprostać oczekiwaniom dzieci i rodziców.

Za najważniejsze zadania uważamy:

 

 

-kontynuację wychowania domowego
-umożliwienie dzieciom nauki zachowań prospołecznych
-stwarzanie miejsca i sytuacji, w których dzieci oraz dorośli czują się dobrze i bezpiecznie

-pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy
-przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
-zdobywanie przez dziecko umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie
-współpracę z rodzicami
-wyrabianie u dziecka poczucia odpowiedzialności, kształcenie poczucia więzi społecznej i współodpowiedzialności
-wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci
-zapewnienie optymalnych warunków w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

W każdym roku szkolnym pragniemy zapewnić dzieciom i ich rodzicom:

 

-przyjazną i życzliwą atmosferę
-otwartość na wszelkie pomysły, innowacje, propozycje
-wysoki poziom zadowolenia z prowadzonej przez przedszkole działalności wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej
-organizację takich form i metod pracy, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka
-organizację wielu ciekawych imprez, spotkań i uroczystości

 

 

 

W naszym przedszkolu wszystkie dzieci mają prawo do radosnego spędzenia niepowtarzalnego czasu dzieciństwa. Tu uczą się dobrych manier, rozwijają swoją osobowość i talenty, nabywają umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej, próbują rozumieć

i akceptować uczucia innych.

Powyższe jest możliwe dzięki współpracy środowiska przedszkolnego i rodzinnego,

a głównie poprzez traktowanie przedszkola nie jako „przechowalni” na czas pracy,

ale jako miejsca bliskiego dziecku i otwartego na jego potrzeby.

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Publiczne "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie
    ul. Przedszkolna 26
    44-348 Skrzyszów
  • 032 47 26 061

Galeria zdjęć