O przedszkolu

Ramowy Rozkład Dnia

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 7.00   SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA, ZABAWY I ZAJĘCIA DOWOLNE,         WEDŁUG  INWENCJI DZIECI LUB PRZY NIEWIELKIM UDZIALE NAUCZYCIELA.

7.00 – 8.00 PRACA Z GRUPĄ DZIECI LUB INDYWIDUALNA O CHARAKTERZE OBSERWACYJNYM, STYMULUJĄCO KOMPENSACYJNYM I WYCHOWAWCZYM.  ZABAWY INTEGRACYJNE I MUZYCZNO – RUCHOWE.

8.00 – 8.45 ĆWICZENIA PORANNE, WYRABIANIE NAWYKÓW HIGIENICZNYCH, KULTURALNYCH ZWIĄZANYCH Z SAMOOBSŁUGĄ, PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA.

8.45 – 9.15 ŚNIADANIE I ZABIEGI HIGIENICZNE

9.15 – 10.15 ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ I PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, WYZWALAJĄCA AKTYWNOŚĆ DZIECKA W RÓŻNYCH STREFACH ROZWOJOWYCH Z ZACHOWANIEM ZASAD PRZEMIENNOŚCI FORM I METOD.

10.15 – 11.30 ORGANIZOWANIE SYTUACJI SPRZYJAJĄCEJ AKTYWNOŚCI W SALI                    I OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, SPACERY LUB ZAJĘCIA REKREACYJNE W OGRODZIE, OBSERWACJE PRZYRODNICZE, GRY I ZABAWY RUCHOWE.

11.30 -12.00 CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE, HIGIENICZNE I PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

12.00 – 12.30 OBIAD

12.30 – 13.00 ĆWICZENIA ORTOFONICZNE, GRAMATYCZNE, SŁOWNIKOWE, GRAFOMOTORYCZNE, USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE WZROKOWE I SŁUCHOWE.

13.00 – 14.00 ZAJĘCIA PLASTYCZNO – TECHNICZNE /RYSOWANIE, KOLOROWANIE, ORIGAMI, ZABAWY KONSTRUKCYJNO – MANIPULACYJNE/. GRY I ZABAWY Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA, NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

14.00 -14.15 CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE I PORZĄDKOWE, PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU.

14.15 – 14.30 PODWIECZOREK

14.30 – 16.30 ZABAWY DOWOLNE, ZAJĘCIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM, CZYTANIE LITERATURY DZIECIĘCEJ I ZABAWY LOGOPEDYCZNE.

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Publiczne "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie
    ul. Przedszkolna 26
    44-348 Skrzyszów
  • 032 47 26 061

Galeria zdjęć