O przedszkolu

  Ramowy Rozkład Dnia

   RAMOWY ROZKŁAD DNIA

  6.30 – 7.00   SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA, ZABAWY I ZAJĘCIA DOWOLNE,         WEDŁUG  INWENCJI DZIECI LUB PRZY NIEWIELKIM UDZIALE NAUCZYCIELA.

  7.00 – 8.00 PRACA Z GRUPĄ DZIECI LUB INDYWIDUALNA O CHARAKTERZE OBSERWACYJNYM, STYMULUJĄCO KOMPENSACYJNYM I WYCHOWAWCZYM.  ZABAWY INTEGRACYJNE I MUZYCZNO – RUCHOWE.

  8.00 – 8.45 ĆWICZENIA PORANNE, WYRABIANIE NAWYKÓW HIGIENICZNYCH, KULTURALNYCH ZWIĄZANYCH Z SAMOOBSŁUGĄ, PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA.

  8.45 – 9.15 ŚNIADANIE I ZABIEGI HIGIENICZNE

  9.15 – 10.15 ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ I PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, WYZWALAJĄCA AKTYWNOŚĆ DZIECKA W RÓŻNYCH STREFACH ROZWOJOWYCH Z ZACHOWANIEM ZASAD PRZEMIENNOŚCI FORM I METOD.

  10.15 – 11.30 ORGANIZOWANIE SYTUACJI SPRZYJAJĄCEJ AKTYWNOŚCI W SALI                    I OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, SPACERY LUB ZAJĘCIA REKREACYJNE W OGRODZIE, OBSERWACJE PRZYRODNICZE, GRY I ZABAWY RUCHOWE.

  11.30 -12.00 CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE, HIGIENICZNE I PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

  12.00 – 12.30 OBIAD

  12.30 – 13.00 ĆWICZENIA ORTOFONICZNE, GRAMATYCZNE, SŁOWNIKOWE, GRAFOMOTORYCZNE, USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE WZROKOWE I SŁUCHOWE.

  13.00 – 14.00 ZAJĘCIA PLASTYCZNO – TECHNICZNE /RYSOWANIE, KOLOROWANIE, ORIGAMI, ZABAWY KONSTRUKCYJNO – MANIPULACYJNE/. GRY I ZABAWY Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA, NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

  14.00 -14.15 CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE I PORZĄDKOWE, PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU.

  14.15 – 14.30 PODWIECZOREK

  14.30 – 16.30 ZABAWY DOWOLNE, ZAJĘCIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM, CZYTANIE LITERATURY DZIECIĘCEJ I ZABAWY LOGOPEDYCZNE.

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Przedszkole Publiczne "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie
   ul. Przedszkolna 26
   44-348 Skrzyszów
  • 032 47 26 061

  Galeria zdjęć