O przedszkolu

  Kilka słów o Nas

  GDZIE JESTEŚMY ? – CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

   

   

   

  Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie zlokalizowane jest na terenie Gminy Godów

  /powiat wodzisławski, województwo śląskie/.

  Mieści się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku, który do użytku najmłodszych

  oddany został we wrześniu 1998 roku.

  Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Godów, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny

  -Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Rybniku.

  Organami przedszkola są: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.

   

   

  „ NAJPIĘKNIEJSZE W OKOLICY,

  W NIM ATRAKCJI, ŻE NIE ZLICZYSZ.

  DOBRZE SIĘ TU CZUJĄ DZIECI –

  - CZAS IM SZYBKO Z NAMI LECI.

  GDY SIĘ DZIECKO W DOMU NUDZI,

  NIECH SIĘ RODZIC JUŻ NIE TRUDZI:

  WSZYSTKICH DO NAS ZAPRASZAMY –

  U NAS BĘDZIE JAK U MAMY !

   

  PIĘKNE PRZEDSZKOLE, PIĘKNA OKOLICA,

  PRZYJAZNE DLA DZIECKA, A TAKŻE RODZICA

   

   

   

  Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

  Czas pracy dostosowany został do potrzeb środowiska lokalnego i jest w pełni akceptowany przez Rodziców, a w szczególności tych, którzy pracują zawodowo.

  Od 1 września 2008 roku uruchomiony został IV oddział dla dzieci 3 letnich a od 1 września 2012 roku uruchomiony został V oddział dla dzieci 5 letnich.

  We wrześniu 2013 roku otwarty został kolejny oddział  VI z projektu Unijnego "Przyjazne Przedszkole".

  W pracy wychowawczo-dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, a tworzone sytuacje edukacyjne mają dodatni wpływ na potrzeby i zachowania dzieci, co pozwala wyzwolić ich potencjał twórczy i otwartość na innego człowieka.

   

  Jesteśmy Przedszkolem, które swoją działalność organizuje tak,

  aby sprostać oczekiwaniom dzieci i rodziców.

  Za najważniejsze zadania uważamy:

   

   

  -kontynuację wychowania domowego
  -umożliwienie dzieciom nauki zachowań prospołecznych
  -stwarzanie miejsca i sytuacji, w których dzieci oraz dorośli czują się dobrze i bezpiecznie

  -pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy
  -przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
  -zdobywanie przez dziecko umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie
  -współpracę z rodzicami
  -wyrabianie u dziecka poczucia odpowiedzialności, kształcenie poczucia więzi społecznej i współodpowiedzialności
  -wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci
  -zapewnienie optymalnych warunków w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.

   

   

   

   

   

   

   

  W każdym roku szkolnym pragniemy zapewnić dzieciom i ich rodzicom:

   

  -przyjazną i życzliwą atmosferę
  -otwartość na wszelkie pomysły, innowacje, propozycje
  -wysoki poziom zadowolenia z prowadzonej przez przedszkole działalności wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej
  -organizację takich form i metod pracy, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka
  -organizację wielu ciekawych imprez, spotkań i uroczystości

   

   

   

  W naszym przedszkolu wszystkie dzieci mają prawo do radosnego spędzenia niepowtarzalnego czasu dzieciństwa. Tu uczą się dobrych manier, rozwijają swoją osobowość i talenty, nabywają umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej, próbują rozumieć

  i akceptować uczucia innych.

  Powyższe jest możliwe dzięki współpracy środowiska przedszkolnego i rodzinnego,

  a głównie poprzez traktowanie przedszkola nie jako „przechowalni” na czas pracy,

  ale jako miejsca bliskiego dziecku i otwartego na jego potrzeby.

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Przedszkole Publiczne "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie
   ul. Przedszkolna 26
   44-348 Skrzyszów
  • 032 47 26 061

  Galeria zdjęć